Po změně hardwaru nebo změně umístění eWay-CRM® nefunguje licence

Popis

Během synchronizace se objeví následující chyba:

--- HASH: 76E2FB95D3B09F97F3B5B98D6014682C ---
Synchronization failed
eWay.Core.Exceptions.eWayWebServiceException: Web service returned an error (rcLicenseError): Different fingerprint of device and fingerprint of LicenceKey.
at eWay.Core.WebService.Connection.LogIn() in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\WebService\Connection.cs:line 316
at eWay.Core.WSDataInterface.eWayWSConnection.LogIn() in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayWSDataInterface\eWayWSConnection.cs:line 87
at eWay.Core.WebService.Connection.get_SID() in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\WebService\Connection.cs:line 43
at eWay.Core.WebService.BasicItemStore.<GetServiceInfo>b__40_0() in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\WebService\BasicItemStore.cs:line 700
at eWay.Core.WebService.BasicItemStore.CallWebServiceMethod[TResult](WebServiceMethodDelegate`1 method, Boolean supressAfterReLoginEventHandler) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\WebService\BasicItemStore.cs:line 72
at eWay.Core.WebService.BasicItemStore.CallWebServiceMethod[TResult](WebServiceMethodDelegate`1 method) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\WebService\BasicItemStore.cs:line 59
at eWay.Core.WSDataInterface.eWayItemStore.CallWebServiceMethod[TResult](WebServiceMethodDelegate`1 method) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayWSDataInterface\eWayItemStore.cs:line 1569
at eWay.Core.WebService.BasicItemStore.GetServiceInfo() in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\WebService\BasicItemStore.cs:line 700
at eWay.Core.Synchronization.SynchronizeThread.SaveServiceInfo(String server, String userName, String password, String domainName, ServiceInfo& info) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWaySynchronization\SynchronizeThread.cs:line 322
at eWay.Core.Synchronization.SynchronizeThread.CreateConnection(String server, String userName, String password, Boolean outlookSave) in C:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWaySynchronization\SynchronizeThread.cs:line 282
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Pro eWay-CRM® se vygeneroval špatný otisk (fingerprint). Problém je nutné řešit prostřednictvím technické podpory eWay-CRM®. Níže je uvedený seznam údajů, ze kterých se fingerprint počítá a které by se neměly pravidelně měnit. 

Fingerprint se počítá ze systémových hodnot (tzv. WMI Properties), které jsou roztříděny do tříd (tzv. WMI Classes):

  • CpuId = První neprázdná z těchto WMI Properties: UniqueId, ProcessorId, Name, Manufacturer. (U posledních dvou se za to dává ještě MaxClockSpeed.) WMI Class je Win32_Processor.
  • BiosId = Všechny tyto WMI Properties Manufacturer, SMBIOSBIOSVersion, IdentificationCode, SerialNumber, ReleaseDate, Version. WMI Class je Win32_BIOS.
  • BaseIdOrMacId = Pokud není prázdné, tak všechny WMI Properties: Model, Manufacturer, Name, SerialNumber, WMI Class Win32_BaseBoard. Pokud byla informace o desce prázdná, tak se použije MACAddress z Win32_NetworkAdapterConfiguration.