Zaktivování eWay-CRM® API (WcfService) na serveru

Popis

Nové verze eWay-CRM

Od verze eWay-CRM 6.0 není potřeba pro použití eWay-API na serverové komponentě nad rámec standardní instalace nic konfigurovat. Je možno ihned začít používat JSON endpointy API.svc (pro HTTP InsecureAPI.svc). Pro více informací si prohlédněte náš vývojářský rozcestník dev.eway-crm.com.

Starší verze eWay-CRM a zpětná kompatibilita

Následující článek popisuje popisuje doinstalaci aktivaci staršího eWay-API endpointu /WcfService/Service.svc. Ten je používán na verzích nižších než 6.0, neo pro případnou zpětnou kompatibilitu.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

  1. V IIS najděte webovou službu eWay-CRM® (na obrázku 22841).

 1. Klikněte pravým tlačítkem na podsložku WcfService a vytvořte z ní aplikaci pod stejným aplikačním poolem jako je webová služba eWay-CRM®.
 2. Dále je potřeba otevřít soubor Web.config ve složce WcfService a nastavit adresu webové služby - je potřeba, aby tam na konci bylo i eWayWS.asmx

 3. Pak už by měla být API na uvedené adrese webové služby funkční.
 4. Pro otestování si otevřeme webový prohlížeč a vložíme tam adresu 
  <yourwebserviceaddress>/WcfService/Service.svc/CheckStatus
  Když je tam patrné "ReturnCode":"rcSuccess",  WCF je nakonfigurována správně. V opačném případě je někde chyba. Info k chybě bude v logu WCF.
  V eWay 4.3. a starších metoda CheckStatus na WCF není. Musíme se tedy spokojit s náhledem na stránku služby 
  <yourwebserviceaddress>/WcfService/Service.svc 
  Měl by se nám zobrazit výpis, kde si můžeme zakliknout soubor WSDL, kde jsou definované všechny operace dané služby. Toto volání ovšem netestuje spojení s webovou službou eWay-CRM.
 5. Službu můžeme otestovat i předpřipraveným testovacím PHP skriptem, který službu zavolá a sleduje odpovědi. Podobně účinné je také napojit rovnou některou z mobilních aplikací.