Odesílání e-mailových notifikací pomocí Office 365

Popis

E-mailové notifikace eWay-CRM je možné zasílat i prostřednictvím služby Office 365.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Pro odesílání vytvoříme v Office 365 connector, který umožní z dané IP adresy odesílat e-maily pomocí SMTP na portu 25.

Přejdeme do Office 365 Exchange administračního rozhraní: https://admin.exchange.microsoft.com/

Vybereme sekci Mail flow > Connectors.

Přidáme nový connector pomocí volby Add a connector. A projdeme průvodce.

IP adresa je veřejná IP adresa serveru (nebo gateway), kde běží webová služba eWay-CRM. Pokud je SQL Server na jiném serveru, tak se vyplní i veřejná IP SQL Serveru, pokud se liší.

Jakmile je connector vytvořen, přejdeme do Microsoft 365 Admin Center: https://admin.microsoft.com/ do sekce Settings > Domains.

Vybereme naší doménu a zobrazíme DNS záznamy.

MX záznam obsahuje název serveru, který použijeme jako SMTP server.

Adresu SMTP serveru vyplníme v souboru Web.config.

<add key="SendMail" value="1" />
<add key="sender" value="[email protected]" />
<add key="smtp" value="contoso-com.mail.protection.outlook.com" />

Na SQL Serveru je potřeba po uložení změn ve Web.config zavolat:

EXEC eWaySP_CreateClrProcedures

Novou konfiguraci otestujeme - viz článek Jak otestovat konfiguraci SMTP.