Jak otestovat konfiguraci SMTP

Popis

Následující článek ukazuje, jak je možné otestovat správnou konfiguraci SMTP na eWay-CRM® webové službě.

Verze

Od verze eWay-CRM® 5.2

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Varianta 1: Testování pomocí webové služby

Metodu je potřeba spouštět přímo na serveru, kde je nainstalována webová služba.

Jedná se o funkci CheckEmailConfiguration, která má následující dva parametry:

  • SID: jedná se o parametr SID z tabulky EWD_Sessions  (při lokálním spouštění přímo na serveru není vyžadován)
  • recipient: e-mailová adresa příjemce testujícího nastavení

Testování je možné provést zadání následující adresy do prohlížeče (adresu webové služby je potřeba přizpůsobit), kde si doplníte vámi požadovanou e-mailovou adresu:

http://localhost/eWay/eWayWS.asmx/CheckEmailConfiguration?SID=&[email protected]

Varianta 2: Testování pomocí SQL

Po úpravě nastavení SMTP v souboru Web.config je potřeba nejprve znovu vytvořit CLR procedury.

EXEC eWaySP_CreateClrProcedures

Poté můžeme poslat testovací e-mail:

EXEC eWaySP_SendMail '[email protected]', 'Test', 'Test'