Chyba Access Denied při volání CheckStatus

Popis

V logu je:

2017-10-24 10:43:07,558 [23] ERROR w3wp [(null)] - Request processed with error response 'rcGeneralError'
System.InvalidOperationException: Nelze otevřít službu eWayTimer v počítači .. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Přístup byl odepřen
   --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
   v System.ServiceProcess.ServiceController.GetServiceHandle(Int32 desiredAccess)
   v System.ServiceProcess.ServiceController.GenerateStatus()
   v System.ServiceProcess.ServiceController.get_Status()
   v eWay.Core.WmiWrapper.ServiceWrapper.GetServiceStatus(String serviceName)
   v eWayWSImpala.CheckConfigurationProcessors.CheckTimerProcessor.Execute()
   v System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
   v eWayWSImpala.eWayWS.CheckStatus()

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Uživatel, pod kterým běží aplikace na IIS, nemá právo dotazovat se na služby Microsoft Windows. Standardní uživatel, kterého používá eWay-CRM®, NETWORK SERVICE, toto právo má. Ale jsou případy, kdy je potřeba použít jiného uživatele, který může mít omezenější práva.

Poté je možné danému uživateli povolit přístup pouze ke službě eWayTimer. Je potřeba stáhnout aplikaci SubInACL.exe. Aplikace už není dále podporovaná firmou Microsoft, není ani ke stažení na jejich webu.

Práva na získání stavu služby se pak dají nastavit takto:

SubInACL.exe /service eWayTimer /grant=DOMAIN\eway=S

DOMAIN\eway je identifikace uživatelského účtu.

eWayTimer je výchozí název služby eWayTimer.