Chyba během aktualizace na novější verzi

Popis

Během aktualizace na novou verzi webové služby eWay-CRM® se v Administrační aplikaci zobrazí chyba:

*** EXCEPTION ***
Version: eWay-CRM® Premium 5.2.0.175
Hash: 03BBBEFE84D38E830A4C79ED708E051E
Message: System.ArgumentNullException: Hodnota nemůže být NULL.
Název parametru: value

v System.Enum.EnumResult.SetFailure(ParseFailureKind failure, String failureParameter)
v System.Enum.TryParseEnum(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase, EnumResult& parseResult)
v System.Enum.Parse(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase)
v eWay.ServerUpdaterShared.LogResulting.LogResultFile.ReadStatus(String& humanReadableMessage, String[]& data)
v UpdatesPage.AvailableVersionUserControl.DisplayUpdateResults(LogResultFile logResultFile)
v UpdatesPage.AvailableVersionUserControl.CheckUpdateStatus(Object sender, EventArgs e)
v System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
v System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
TargetSite: Void SetFailure(ParseFailureKind, System.String)
Source: mscorlib
StackTrace:
v System.Enum.EnumResult.SetFailure(ParseFailureKind failure, String failureParameter)
v System.Enum.TryParseEnum(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase, EnumResult& parseResult)
v System.Enum.Parse(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase)
v eWay.ServerUpdaterShared.LogResulting.LogResultFile.ReadStatus(String& humanReadableMessage, String[]& data)
v UpdatesPage.AvailableVersionUserControl.DisplayUpdateResults(LogResultFile logResultFile)
v UpdatesPage.AvailableVersionUserControl.CheckUpdateStatus(Object sender, EventArgs e)
v System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
v System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Problém je v tom, že se nedaří stáhnout status soubor, který zobrazuje informaci o průběhu aktualizace. Jedná se o soubor /Download/UpdateResultMessages.txt.

Je potřeba zkontrolovat a případně doinstalovat funkci Statický obsah na IIS.