Procedura pro resetování výchozích hodnot na měnových sloupcích

Popis

Procedura se využije například v případě, pokud chcete resetovat nastavení měnového sloupce při převodu e-mailu na příležitost. Zajistí se tak, že se při převodu na příležitosti nastaví správná výchozí měna.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Automatické řešení

Od verze eWay-CRM® 6.0.2 není potřeba spouštět manuální změnu, dojde k ní automaticky ve chvíli, kdy se nastavuje Výchozí měna.

Manuální řešení

  1. Nejprve je třeba aktualizovat výchozí hodnotu na měnových sloupcích na serveru. Nad serverovou databází spusťte následující proceduru:
EXEC [dbo].[eWaySP_ResetDefaultCurrency]
  1. Poté je třeba restartovat webovou službu eWay-CRM® - postup naleznete zde.
  2. Na klientském počítači je pak potřeba vyvolat Znovuvytvoření databázové struktury.
  3. Restartujte Microsoft Outlook.