Jak restartovat eWay-CRM® webovou službu

Popis

Restartování webové služby eWay-CRM® je potřebné pro zajištění funkčnosti některých změn. V některých případech je nutné nebo potřebné provést restart webové služby ihned, což dále tento článek popisuje.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Varianta 1: Změna v souboru Web.config

V hlavní složce webové služby eWay-CRM® je soubor Web.config. Pro restartování webové služby stačí provést drobnou změnu, například jen vložit za zakomentovaný text mezeru, a soubor uložit.

Varianta 2: Přejmenování souboru _App_Offline.htm

V hlavní složce webové služby eWay-CRM® je soubor _App_Offline.htm. Pro restartování webové služby stačí soubor přejmenovat na App_Offline.htm a pak hned zpět na _App_Offline.htm.

Varianta 3: Recyklovat aplikační pool

  1. Na serveru si otevřete Internet Information Services (IIS) Manager.
  2. Zde přejděte do části Application Pools vašeho serveru.
  3. Vyberte aplikační pool webové služby, kterou chcete restartovat, a klikněte na něj pravým tlačítkem. Z možností vyberte Recycle.

  1. Webová služba byla restartována.