Znovuvytvoření databázové struktury

Popis

Znovuvytvoření databázové struktury může pomoct vyřešit některé problémy, které se mohou při používání eWay-CRM Desktop objevit.

Verze

Všechny verze eWay-CRM

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Na klientském počítači je třeba v Registrech Windows ve složce HKEY_CURRENT_USER\Software\Memos\eWay Outlook Client nastavit DatabaseStructureCreated na hodnotu 0.

Případně je možné stáhnout tento soubor, rozbalit ho a otevřít na svém počítači - soubor sám správně nastaví hodnotu v Registrech.

Poté je potřeba restartovat Microsoft Outlook.

Tuto změnu můžete také vynutit na všech klientských počítačích tím, že aktualizujete eWay-CRM (např. instalací hotfix).

Poznámka
Při této operaci nedojde ke ztrátě dat v lokální databázi.