Zálohování nevytváří rozdílové zálohy (differential), ale pouze plné (full)

Popis

Pokud je databáze eWay-CRM velká, může to vést k zaplnění disku.

Může také docházet k chybě při vytváření záloh:

Cannot perform a differential backup for database, because a current database backup does not exist

Verze

Všechny verze eWay-CRM

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Na serveru pravděpodobně běží další zálohovací nástroj (například NTBackup), který zálohuje pomocí VSS (Volume Shadow Copy), to způsobí, že SQL Server přijde o informaci o tom, že pro danou databázi prováděl Full Backup a nemá na co navázat.

Více informací zde: https://sqlbackupandftp.com/blog/cannot-perform-a-differential-backup-database-current-database-backup-exist/