6.7.8 Kategorie: Hlavní

 Nadpis   Typ 
Aplikovat pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR) Stránka
Atributy pro kalkulaci pole Další krok Stránka
Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita Stránka
Click-to-call formát Stránka
Formát celého jména Stránka
Formát čísel v reportech Stránka
Formát data a času v reportech Stránka
Formát data v reportech Stránka
Formát desetinných čísel v reportech Stránka
Formát dnů v reportech Stránka
Formát hodin v reportech Stránka
Formát měny v reportech Stránka
Formát procent v reportech Stránka
Koeficient při přepočítávání kurzů pro vytváření rezerv Stránka
Interval určující, o kolik sekund se po startu Microsoft Outlook posune začátek synchronizace Stránka
Interval v minutách, po kterém je odeslána notifikace o stavu systému Stránka
Jméno skupiny, která bude dostávat informace o stavu aktualizace na serveru Stránka
Jméno skupiny, která bude dostávat informace o stavu systému Stránka
Jméno skupiny, která je zodpovědná za zadávání směnných kurzů Stránka
Maximální počet položek pro kopírování a tisk Stránka
Maximální výška náhledů Stránka
Minimální délka hovoru, po které se automaticky zobrazí nový deník, jakmile hovor skončí Stránka
Otevřít odkazy v editačních polích dvojklikem Stránka
Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech Stránka
Počet desetinných míst Stránka
Počet dní určující, jak dlouho se budou uchovávat zálohy databáze Stránka
Počet souběžných plných synchronizací Stránka
Povolit volbu Spravovat lokální databázi Stránka
Povolit zálohování databáze Stránka
Složka určená pro zálohy databáze Stránka
Udržovat vazbu mezi položkami při změně nadřazené položky Stránka
Uchovávat e-maily a dokumenty offline Stránka
Uchovávat všechny e-maily a dokumenty offline na všech počítačích Stránka
Výchozí jazyk Stránka
Výchozí měna Stránka
Zapisovat změnu stavu do deníku Stránka
atributy_dalsi_krok_01.png Obrázek
atributy_posledni_aktivita_01.png Obrázek
povolit_spravovat_02.png Obrázek
pocet_dni_01.png Obrázek
slozka_zalohy_01.png Obrázek
vychozi_mena_01.png Obrázek
format_meny_01.png Obrázek
format_data_01.png Obrázek
format_data_cas_01.png Obrázek
format_desetinna_01.png Obrázek
format_dnu_01.png Obrázek
format_hodin_01.png Obrázek
format_cisel_01.png Obrázek
format_procent_01.png Obrázek
koeficient_01.png Obrázek
interval_v_minutach_01.png Obrázek
jmeno_stav_systemu_01.png Obrázek
maximalni_vyska_01.png Obrázek
maximalni_vyska_02.png Obrázek
maximalni_tisk_01.png Obrázek
minimalni_delka_01.png Obrázek
jmeno_kurzy_01.png Obrázek
pocet_desetinnych_01.png Obrázek
interval_urcujici_01.png Obrázek
atributy_posledni_aktivita_02.png Obrázek
atributy_posledni_aktivita_03.png Obrázek
vychozi_jazyk_02.png Obrázek
aplikovat_gdpr_01.png Obrázek
otevrit_soubor_02.png Obrázek
povolit_spravovat_01_01.png Obrázek
povolit_zalohy_02.png Obrázek
uchovavat_me_02.png Obrázek
uchovavat_vse_02.png Obrázek
zapisovat_zmenu_stavu_02.png Obrázek
copy_of_click_format_01.png Obrázek
otevrit_odkazy_01.png Obrázek
jmeno_stav_aktualizace.png Obrázek
udrzovat_vazbu.png Obrázek
pocet_soubeznych.png Obrázek
atributy_dalsi_krok_02.png Obrázek
atributy_dalsi_krok_03.png Obrázek
format_celeho_jmena.png Obrázek
casovy_interval_udrzba.png Obrázek
Časový interval pro údržbu Stránka
Navigace