Formát čísel v reportech

Položka Formát čísel v reportech určuje, v jakém formátu bude v rámci reportů zobrazována číselná hodnota.

Dvojím kliknutím na položku Formát čísel v reportech v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává systémový identifikátor, který určuje formát zobrazovaných číselných hodnot. Seznam dostupných typů formátů naleznete na webu společnosti Microsoft. Nejvhodnější je zadávání hodnoty např. N2, kdy se jedná o standardní číselnou hodnotu desítkové soustavy, číslo pak označuje počet desetinných míst, která budou u čísel v reportech zobrazena (N2 tedy bude v reportech zobrazovat čísla se dvěma desetinnými místy). Při úpravě tohoto globálního nastavení se změna může projevit až po restartu MS Outlooku.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.