Jméno skupiny, která bude dostávat informace o stavu systému

Položka Jméno skupiny, která bude dostávat informace o stavu systému určuje, jaká skupina uživatelů bude dostávat e-maily o tom, že nedošlo ke spuštění některých funkcí v eWay-CRM®. Toto je důležité především proto, aby se notifikace dostaly k odpovědným osobám.

Dvojím kliknutím na položku Jméno skupiny, která bude dostávat informace o stavu systému v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává systémový identifikátor, který určuje skupinu uživatelů, které budou zasílány notifikace. Jako výchozí je nastavena skupina uživatelů Administrator. Doplnit můžete i více skupin, které budou odděleny čárkou. Názvy skupin přidáváte podle toho, jaké skupiny máte uvedené v administrační aplikaci v části Skupiny.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.