Notifikace o stavu systému

eWay-CRM je systém, který se maximálně snaží automatizovat kroky, které jsou v rámci CRM prováděny. Chce vám poskytnout maximální komfort, a tak jsou v rámci systému spouštěny různé úlohy, které jsou načasovány na určitou dobu (joby). V některých případech může dojít k tomu, že se funkce nespustí.

Úlohy, kterých se notifikace týká, jsou například stahování kurzů, záloha databáze, přepočet měn, atd. Jedná se o funkce, které jsou automaticky spouštěny, aniž byste jejich průběh museli manuálně spustit. Přesto potřebujete mít přehled o tom, zda skutečně proběhly ve správný čas, respektive byste měli vědět, že k jejich spuštění nedošlo. eWay-CRM vám v případě nefunkčnosti zašle informaci o tom, které joby se nespustily.

Notifikace je automaticky nastavena, ale je na vás, abyste si některá nastavení upřesnili. V případě, že máte potřebná oprávnění, můžete v administrační aplikaci nastavit následující:

Struktura e-mailu

Notifikace obsahuje několik zásadních informací k tomu, aby bylo možné identifikovat, jaká úloha nebyla spuštěna. Notifikační e-mail obsahuje také podrobnosti o chybě, aby ji případně bylo snazší odstranit. E-maily jsou zasílány v jazyce, který máte v eWay-CRM nastavený jako výchozí (český nebo anglický). E-mail bude vypadat podobně jako tento:

Název úlohy Jméno funkce, která se nespustila.
Chyba Specifikace chyby, aby bylo možné ze strany společnosti eWay-CRM chybu odstranit, pokud nedojde k opětovnému a správnému spuštění úlohy později.
Čas výskytu Datum a čas toho, kdy a kolikrát k chybě u dané úlohy došlo.