Formát desetinných čísel v reportech

Položka Formát desetinných čísel v reportech určuje, v jakém formátu budou zobrazována desetinná čísla v jednotlivých reportech a jak budou označeny. Používá se například pro skutečně vybranou dovolenou, kdy je možné, aby si zaměstnanec vybral pouze půl dne, apod.

Dvojím kliknutím na položku Formát desetinných čísel v reportech v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává určení toho, jak se bude zobrazovat desetinné číslo v reportech. Zadejte hodnotu #0.##, která zastupuje, že nejprve má být zobrazeno číslo, a to v desetinné podobě. Je možné znak 0 vynechat. Následně například vepište, jak mají být dny popsány, aby v reportu bylo zřejmé, že se o dny jedná - v tomto případě je zvoleno označení "dní".

Příklad: Pokud si uživatel vybral 12,5 dní dovolené, v reportu User Vacation se zobrazí "12.5 dní".

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.