Interval určující, o kolik sekund se po startu Microsoft Outlook posune začátek synchronizace

Pomocí položky Interval určující, o kolik sekund se po startu Microsoft Outlook posune začátek synchronizace máte možnost odložit start synchronizace eWay-CRM® , aby neprobíhala ihned po spuštění MS Outlooku. Funkce slouží především k rozložení zátěže počítače, takže při spuštění MS Outlooku dochází pouze  k synchronizaci složek samotného MS Outlooku, inicializace synchronizace eWay-CRM® proběhne se zvoleným časovým odstupem. Díky tomu, že nebudou tyto procesy spouštěny zároveň, nebude tak zbytečně vytěžován ani váš počítač.

Dvojím kliknutím na položku Interval určující, o kolik sekund se po startu Microsoft Outlook posune začátek synchronizace v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Vepište do tohoto pole číselnou hodnotu, která určuje počet sekund od spuštění Outlooku, po nichž má být synchronizace eWay-CRM® spuštěna. Hodnota sekund je velmi individuální podle stáří/výkonu vašeho počítače a jeho celkového zatížení.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.