Formát hodin v reportech

Položka Formát hodin v reportech určuje, v jakém formátu budou v reportech zobrazovány hodiny a jak budou hodiny označeny. Hodnota může zobrazovat hodiny i jako desetinná čísla.

Dvojím kliknutím na položku Formát hodin v reportech v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává formát počtu hodin v reportech. Zadejte hodnotu #0.##, která zastupuje, že nejprve má být zobrazeno číslo, a to v desetinné podobě. Je možné znak 0 vynechat. Následně vepište, jak mají být hodiny popsány, aby v reportu bylo zřejmé, že se o hodiny jedná - v tomto případě je zvoleno označení "hod" (zkratka pro hodiny).

Příklad: Pokud uživatel vykázal v daném měsíci sto dvacet hodin práce, v reportu Time Sheet se zobrazí "120.00 hod".

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.