Koeficient při přepočítávání kurzů pro vytváření rezerv

Pomocí položky Koeficient při přepočítávání kurzů pro vytváření rezerv definujete koeficient, kterým se násobí kurz v případě, že operujete s různými měnami. Tím, že se kurz násobí tímto koeficientem, si vytváříte určitou rezervu v případě, že by došlo k výrazným kurzovým změnám. Stejně tak je možné chápat tento koeficient jako procento, které si společnost bere za platbu z ciziny.

Dvojím kliknutím na položku Koeficient při přepočítávání kurzů pro vytváření rezerv v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Zadává se sem číslo, které představuje koeficient. Například zadáte-li hodnotu 1.05, kurz, s nímž se počítá, je ještě navýšen o 5 %, naopak při zadání hodnoty 0.95 dojde ke snížení o 5 %, apod. Čísla v tomto poli zadávejte s desetinou tečkou.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.