Počet souběžných plných synchronizací

Pomocí položky Počet souběžných plných synchronizací máte možnost nastavit, kolik uživatelů může najednou spustit plnou synchronizaci. Plná synchronizace se serverem na více počítačích může být náročná, a tak je možné nastavit omezení, které zajistí, že server bude při plné synchronizaci vytížen méně. Standardní synchronizace změn není tímto nastavením ovlivněna.

Dvojím kliknutím na položku Počet souběžných plných synchronizací v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Vepište do tohoto pole číselnou hodnotu, která určuje počet uživatelů, u nichž může být v jednu chvíli spuštěna plná synchronizace. V případě výběru hodnoty 0 není žádné omezení nastaveno.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.2.