Formát data a času v reportech

Položka Formát data a času v reportech určuje, v jakém formátu se bude v reportech zobrazovat čas a datum.

Dvojím kliknutím na položku Formát data a času v reportech v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává systémový identifikátor, který určuje formát zobrazovaného časového údaje. Seznam dostupných typů formátů naleznete na webu společnosti Microsoft. Zadává se pouze jedno písmeno, např. "g". Při úpravě  tohoto globálního nastavení  se změna projeví až po  restartu MS Outlooku.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.