Formát data v reportech

Položka Formát data v reportech určuje, v jakém formátu bude v rámci reportů zobrazováno datum.

Dvojím kliknutím na položku Formát data v reportech v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává systémový identifikátor, který určuje formát zobrazovaného časového údaje. Seznam dostupných typů formátů naleznete na webu společnosti Microsoft. Zadává se pouze jedno písmeno, nejčastěji např. "d". Při úpravě tohoto globálního nastavení se změna projeví až po restartu MS Outlooku.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.