Jméno skupiny, která je zodpovědná za zadávání směnných kurzů

Položka Jméno skupiny, která je zodpovědná za zadávání směnných kurzů určuje, jaká skupina uživatelů je odpovědná za administraci směnných kurzů. Toto je důležité především proto, aby byla určena skupina uživatelů, které budou zasílány e-mailem notifikace o tom, že některé položky nemají k určitému datu platný kurz.

Dvojím kliknutím na položku Jméno skupiny, která je zodpovědná za zadávání směnných kurzů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává systémový identifikátor, který určuje skupinu uživatelů, které budou zasílány notifikace. Jako výchozí je nastavena skupina uživatelů Administrator. Názvy skupin přidáváte podle toho, jaké skupiny máte uvedené v administrační aplikaci v části Skupiny.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.