Notifikační e-mail o chybějících kurzech

V případě, že se v systému eWay-CRM® nachází položka, která je definována v určité měně, k níž není vytvořený kurz, je nastaveno, abyste byli e-mailem o této skutečnosti informováni. E-maily jsou zasílány v jazyce, který máte v eWay-CRM® nastavený jako výchozí (český nebo anglický).

E-mail se zašle v případě, že záznam (doklad, projekt, mzda atd.) nemá v době vytvoření případně v době jeho platnosti přiřazený příslušný kurz. Jedná se o kurz mezi měnou tohoto záznamu a měnou výchozí, anebo měnou záznamu a měnou nadřazené položky.

Sami si můžete zvolit, které skupiny uživatelů budou e-mailem informovány o tom, že zde jsou záznamy bez příslušného kurzu. Nastavení toho, kdo bude notifikace dostávat, provedete v administrační aplikaci pod položkou Jméno skupiny, která je zodpovědná za zadávání směnných kurzů. Jako výchozí skupina, která dostává notifikační e-maily, jsou administrátoři.

Tabulka notifikačního e-mailu

Notifikační e-mail má podobu tabulky, kde jsou uvedeny jednotlivé záznamy, které nemají přiřazený kurz. Tabulka bude vypadat podobně jako tato:

Kurz Obsahuje nejen datum, pro které nemá daný záznam přiřazený žádný směnný kurz, ale také specifický kurz, který nebyl pro danou položku vytvořen.
Položka Je zde uveden název položky, který může být zároveň odkazem, jenž vás přímo přenese do okna příslušného záznamu.
Vlastník Osoba, která je vlastníkem daného záznamu.
Vytvořil Osoba, která záznam vytvořila.
Vytvořeno Datum vytvoření záznamu.