Zapisovat změnu stavu do deníku

Položka Zapisovat změnu stavu do deníku určuje, zda se při změně stavu ve workflow bude tato změna zapisovat jako deníkový záznam, či nikoli. Toto nastavení je obecné pro všechny moduly, které využívají workflow.

Dvojím kliknutím na položku Zapisovat změnu stavu do deníku v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a každá změna stavu workflow je zaznamenána do deníku, který je spojen se záznamem, v němž ke změnám dochází.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a do deníku se změny nezapisují, a to v žádném z modulů.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Toto nastavení je dostupné pouze do verze eWay-CRM® 5.3.0, v novějších verzích jeho funkci zastupuje Sledování historie.