Otevřít odkazy v editačních polích dvojklikem

Položka Otevřít odkazy v editačních polích dvojklikem určuje, zda se budou odkazy otevírat dvojklikem anebo prostřednictvím CTRL + kliknutí.

Dvojím kliknutím na položku Otevřít odkazy v editačních polích dvojklikem v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a odkazy se v polích otevírají dvojklikem.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a odkazy se otvírají v polích stisknutím klávesy CTRL a následně kliknutím.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 5.2.2.