Vytváření a editace položek

Upozornění: Uživatel může vytvářet či editovat pouze takové položky, na která má práva.

V článku naleznete následující kapitoly:

  1. Vytváření položky
  2. Editace položky
  3. Práce s workflow

Vytváření položky

Položku je možné vytvořit rovnou po přihlášení v uvítacím okně. Více viz článek Uvítací stránka.

Vytváření položky je možné také přímo v seznamu daného modulu. Stačí kliknout na tlačítko Nový, pokud chce uživatel vytvořit položku daného modulu:

Anebo je třeba kliknout na šipku vedle tlačítka, kterým se rozbalí seznam možných položek, které je možné vytvořit, tedy i položek ostatních modulů:

Formulář pro vytvoření nové položky se otevře přes stávající seznam. Zde můžete vyplnit všechna pole, na jejichž vyplnění máte právo.

Vyplňování hodnot je obdobné jako při práci v eWay-CRM® Outlooku. Pokud je hodnota povinná, je podbarvená červeně, pokud je volitelná, je podbarvená žlutě.

Po vyplnění všech hodnot stačí položku uložit.

Jakmile je položka uložena ve webovém přístupu, je zároveň nahrána do serverové databáze. Všichni ostatní uživatelé eWay-CRM® ve vaší firmě pak budou mít k položce přístup.

Editace položky

Pro editaci položky stačí na danou položku v seznamu dvakrát kliknout anebo kliknout na tlačítko Otevřít v panelu náhledu položky.

V dialogu položky je možné měnit hodnoty, pokud na to má uživatel právo.

Pro jejich uložení je třeba kliknout na tlačítko Uložit nebo Uložit a zavřít.

Jakmile je položka uložena ve webovém přístupu, změny jsou nahrány do serverové databáze. Všichni ostatní uživatelé eWay-CRM® ve vaší firmě pak budou mít ke změnám okamžitý přístup.

Změna vlastníka položky

Každá položka má svého vlastníka, což je v detailu položky uvedeno ve spodní části:

Pro změnu vlastníka je potřeba kliknout na jméno vlastníka.

Zobrazí se dvě možnosti:

  • Otevřít - otevře detail uživatele, který je aktuálním vlastníkem.
  • Změnit - otevře seznam uživatelů, z kterého je možné vybrat nového vlastníka. Dvojklikem pak stačí nového vlastníka vybrat. Tímto byl vlastník změněn.

Práce s workflow

Některé moduly jako jsou příležitosti a projekty mají zabudovanou speciální funkci, které se v eWay-CRM® říká workflow. Jedná se o nastavení jednotlivých stavů a přechodů mezi nimi. Stav určuje, v jaké fázi se váš projekt, příležitost, apod. nachází, přechod mezi stavy pak může obsahovat jakou akci, která je s takovým přechodem spojena (kontroluje se, jestli je vyplněný dodavatel, jestli je přiřazena nabídka, apod., možností akcí v eWay-CRM® je velké množství).

Workflow má stejnou funkci jako v eWay-CRM® Outlook a v eWay-CRM® Web byla maximální snaha zachovat obdobné fungování. Při otevření položky s workflow pak horní část dialogu vypadá takto:

Stavy workflow mají následující barvy:

Barva Význam
Modrá Aktuální stav položky.
Zelená Do daného stavu je možné přejít.
Bílá Vybraný, ale neuložený stav.
Šedá Do daného stavu není možné ze současného stavu přejít.

Pro výběr nového stavu tedy stačí kliknout na nový stav, který je zelený. Zelený stav zbělá:

Již ve chvíli, kdy vyberete nový stav, se mohou projevit nějaké akce, které jsou spojené pouze se změnou stavu - například může proběhnout akce Nastavit hodnotu pole.

Pro potvrzení stačí dialog uložit, po uložení je nově vybraný stav modrý a ostatní zelené (dostupné) nebo šedé (nedostupné).

Po uložení dojde k provedení dalších akcí, které jsou s daným přechodem spojené. Pro více informací o akcích prosím přejděte do sekce Workflow akce.