Nacházíte se zde: Úvod / FAQ / Pohoda

Pohoda

FAQ týkající se synchronizace s účetním systémem Stormware Pohoda.
 Nadpis   Typ 
Chyba synchronizace faktury kvůli velké hodnotě v poli Sleva Stránka
pohoda_discount_validation.xml Soubor
Chyba synchronizace při ukládání položek (Zapnutá synchronizace mezi eWay-CRM® a Pohodou): Outdated Pohoda database is in use. Stránka
Chyba synchronizace při nahrávání přijaté faktury do Pohody Stránka
Chyba: Pohoda database structure is not up to date Stránka
Chyba při synchronizaci s Pohodou, dochází k pádu StwPh.exe na serveru Stránka
views_1.png Obrázek
views_2.png Obrázek
alter_to.png Obrázek
rename_source.png Obrázek
stored_proc.png Obrázek
update_all.png Obrázek
import_path.png Obrázek
import_inside.png Obrázek
linked_server.png Obrázek
pad_procesu_stwph.png Obrázek
sprava_databazi_1.png Obrázek
sprava_databazi_2.png Obrázek
sprava_databazi_3.png Obrázek
Chyba "Expected file is not found in Pohoda output folder" při synchronizaci eWay-CRM® Stránka
Chyba synchronizace dokladu ve chvíli, kdy není zadána nadřazená položka ani společnost Stránka
Chyba synchronizace objednávky, když není zadána společnost Stránka
Databázový uživatel není sa a nemá přístup k OLE DB query Stránka
Síťová kolize Stránka
pohoda_sitova_kolize.png Obrázek
sprava_databazi.png Obrázek
sprava_databazi_vyber.png Obrázek
pohoda_local_intranet.png Obrázek
pohoda_security_warning.png Obrázek
Jak přejít na nový účetní rok a zajistit správnou synchronizaci Stránka
zmena_jednotky_01.png Obrázek
zmena_jednotky_03.png Obrázek
zmena_jednotky_02_02.png Obrázek
zmena_jednotky_04_01.png Obrázek
Timeout při aktivaci synchronizace s Pohodou Stránka
Chyba "Nespecifikovaná chyba" / "Unspecified error" při nasazování synchronizace s Pohodou (Microsoft Access databáze) Stránka
pohoda_access_01.png Obrázek
Process COM Surrogate vytěžuje CPU při nasazování synchronizace s Pohodou s databází v Microsoft Access Stránka
allow_inprocess_01.png Obrázek
allow_inprocess_02.png Obrázek
local_system_01.png Obrázek
local_system_02.png Obrázek
local_system_03.png Obrázek
cisla_faktur_01.png Obrázek
cisla_faktur_02.png Obrázek
Jak nastavit správný rok pro číslování faktur při jejich vytváření v eWay-CRM® Stránka
Chyba při pokusu o přihlášení do Access databáze: Ad hoc access to OLE DB provider has been denied. Stránka
sysadmin_01.png Obrázek
sysadmin_02.png Obrázek
sysadmin_03.png Obrázek
zmena_jednotky_01_01.png Obrázek
stary_admin.png Obrázek
pohoda_aktualizace_01.png Obrázek
pohoda_aktualizace_02.png Obrázek
pohoda_novy_rok_01.png Obrázek
pohoda_novy_rok_02.png Obrázek
pohoda_novy_rok_03.png Obrázek
pohoda_novy_rok_04.png Obrázek
pohoda_novy_rok_05.png Obrázek
Navigace