Jak nastavit správný rok pro číslování faktur při jejich vytváření v eWay-CRM®

Popis

S přechodem na nový kalendářní rok potřebují firmy vystavovat faktury, které začínají číslem nového roku. Pokud používáte synchronizace eWay-CRM® s Pohodou a faktury vystavujete v eWay-CRM®, po importu do Pohody začínají rokem předchozím.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Spojení mezi eWay-CRM a systémem Pohoda funguje tak, že se eWay-CRM přihlašuje do Pohody. Proto je nejprve třeba zkontrolovat, na jakého uživatele se přihlašuje.

  1. V Outlooku na pásu karet eWay-CRM, podržte na klávesnici klávesu SHIFT a zároveň klikněte na Centrum pro správu (v tomto kroku je nutné mít administrátorský účet eWay-CRM).

  1. Otevře se staré administrační rozhraní, kde klikněte na sekci Pohoda.

  1. Zde vidíte, na jakého uživatele jste přihlášení.

V tuto chvíli již víte, na jakého uživatele se eWay-CRM přihlašuje. Nyní je třeba přejít do Pohody:

  1. Přihlaste se do Pohody pod uživatelským účtem, který používá eWay-CRM - viz výše.
  2. V pravém dolním rohu dvakrát klikněte na účetní rok, v tom případě 2022.

 

  1. Vyberte Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky a potvrďte tlačítkem OK.

 

Všechny faktury, které nyní v eWay-CRM® uděláte (za předpokladu, že se synchronizují do Pohody), budou mít číslo nového roku.