Pohoda

FAQ týkající se synchronizace s účetním systémem Stormware Pohoda.

TitleType
Chyba synchronizace faktury kvůli velké hodnotě v poli SlevaDocument
pohoda_discount_validation.xmlFile
Chyba synchronizace při ukládání položek (Zapnutá synchronizace mezi eWay-CRM® a Pohodou): Outdated Pohoda database is in use.Document
Chyba synchronizace při nahrávání přijaté faktury do PohodyDocument
Chyba: Pohoda database structure is not up to dateDocument
Chyba při synchronizaci s Pohodou, dochází k pádu StwPh.exe na serveruDocument
Chyba "Expected file is not found in Pohoda output folder" při synchronizaci eWay-CRM®Document
Chyba synchronizace dokladu ve chvíli, kdy není zadána nadřazená položka ani společnostDocument
Chyba synchronizace objednávky, když není zadána společnostDocument
Databázový uživatel není sa a nemá přístup k OLE DB queryDocument
Síťová kolizeDocument
Jak přejít na nový účetní rok a zajistit správnou synchronizaciDocument
Timeout při aktivaci synchronizace s PohodouDocument
Chyba "Nespecifikovaná chyba" / "Unspecified error" při nasazování synchronizace s Pohodou (Microsoft Access databáze)Document
Process COM Surrogate vytěžuje CPU při nasazování synchronizace s Pohodou s databází v Microsoft AccessDocument
Jak nastavit správný rok pro číslování faktur při jejich vytváření v eWay-CRM®Document
Chyba při pokusu o přihlášení do Access databáze: Ad hoc access to OLE DB provider has been denied.Document
Timeout během synchronizace Pohody (access verze)Document
Chyba: Pohoda Output is not accessibleDocument