Chyba při synchronizaci s Pohodou, dochází k pádu StwPh.exe na serveru

Popis

V logu se objevuje následující chyba:

[11] ERROR w3wp [(null)] - Request processed with error response 'rcGeneralError'
System.InvalidOperationException: Problem executing trigger 'eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.SynchronizeContactRelationChangesIntoPohodaTrigger' on item 'd6665563-2ff5-11e5-a9fe-080027f0d04c'. Details: Expected file is not found in Pohoda output folder ---> System.IO.FileNotFoundException: Expected file is not found in Pohoda output folder
  at eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.Implementations.FileService.GetImportResultContent(String fileName) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayWebService\PohodaSync\Services\Implementations\FileService.cs:line 97
  at eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.PohodaImportServiceBase.Import(IPohodaObject pohodaObject) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayWebService\PohodaSync\Services\PohodaImportServiceBase.cs:line 75
  at eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.Implementations.Base.ImportOrchestratorBase`1.Import(String itemId) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayWebService\PohodaSync\Services\Implementations\Base\ImportOrchestratorBase.cs:line 114
  at eWay.Triggers.TriggerManager.ExecuteTriggers(OutlookItem item, TriggerDefinitionsCollection triggers, OutlookItem oldItem) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayWebService\eWayWSImpala\Triggers\TriggerManager.cs:line 222
  --- End of inner exception stack trace ---
  at eWay.Triggers.TriggerManager.ExecuteTriggers(OutlookItem item, TriggerDefinitionsCollection triggers, OutlookItem oldItem) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayWebService\eWayWSImpala\Triggers\TriggerManager.cs:line 197
  at eWay.Triggers.TriggerManager.itemManager_AfterSave(OutlookItem item, OutlookItem oldItem) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayWebService\eWayWSImpala\Triggers\TriggerManager.cs:line 187
  at eWayWSImpala.ItemManager.<>c__DisplayClass13.<SaveDataRow>b__12() in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayWebService\eWayWSImpala\ItemManager.cs:line 734
  at eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(Func`1 transactionCommands) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\Data\TransactionRepeater.cs:line 108
  at eWayWSImpala.ItemManager.SaveDataRow(DataRow row) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayWebService\eWayWSImpala\ItemManager.cs:line 740
  at eWayWSImpala.ItemManager.SaveItems(DataSet dsItems) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayWebService\eWayWSImpala\ItemManager.cs:line 819
  at eWayWSImpala.eWayWS.SaveItems(Guid SID, String ItemType, DataSet Items) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayWebService\eWayWSImpala\eWayWS.asmx.cs:line 1676

Log programu Pohoda žádnou chybu neukazuje, ale v prohlížeči událostí Microsoft Windows je vidět, že dochází k padání procesu StwPh.exe.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

V případě této chyby je třeba provést údržbu databáze. Pro odstranění chyby a správné nastavení údržby databáze je vhodné volit následující postup:

 1. V programu Pohoda v agendě Soubor > Účetní jednotky vyberte databázi povelem Databáze > Správa databází.

 2. Zvolte volby Pouze aktuální účetní jednotka a Údržba databáze.

 3. Následně vyberte volby Kompakt databáze, Převod databáze s obnovou databáze a Úplná oprava integrity a nechte správu databáze dokončit.

 • Jakmile se u volby Obnova databáze objeví zelené zatržítko, splňují data podmínky konzistence určené při návrhu databáze (to se týká datové struktury, věcnou správnost dat částečně otestuje Oprava integrity).
 • Pokud se u této volby objeví červený křížek, nepodařilo se databázi obnovit a je třeba zásahu technické podpory.
 • O provedených akcích zobrazí program Pohoda protokol, který si můžete prohlédnout a uložit pomocí Poznámkového bloku nebo vytisknout.
 • Tlačítkem Dokončit správu databáze ukončíte.
 • Restartujte program Pohoda. Synchronizace by nyní měla proběhnout správně.
 •  

  TIP: Program Pohoda využívá databázový formát MS Access, jehož struktura vyžaduje v některých případech údržbu databáze. Údržbu by měl uživatel provést vždy, když se v programu vyskytne během práce nějaké chybové hlášení, práce s databází je pomalá, dochází k padání programu atd. Bezchybný průběh údržby databáze zajišťuje uživateli, bezchybnost struktury dat, proto by měla být prováděna preventivně. Tím se vyloučí stav, kdy se v databázi delší dobu vyskytuje chyba, která nakonec vede k chybě při práci s programem, případně nemožnosti převodu databáze na novější verzi.