Process COM Surrogate vytěžuje CPU při nasazování synchronizace s Pohodou s databází v Microsoft Access

Popis

Chyba se objevuje na 64-bitových verzích Windows Server ve chvíli, kdy se vytváří propojení na Microsoft Access databázi.

Pokud dojde k vytvoření můstku, server správně neodpovídá, a to proto, že proces COM Surrogate spotřebovává většinu volných prostředků. Problém je ale v nastavení ovladačů pro komunikaci s Microsoft Access.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

V Microsoft SQL Management Studio přejděte ve struktuře serveru do následující složky: Server Objects > Linked Servers > Providers. Zde pravým tlačítkem klikněte na položku Microsoft Access (Microsoft.ACE):

Provider Options zajistěte, že je zaškrtnuta položka "Allow inprocess" (viz obrázek).

Po této změně bude pravděpodobně potřeba restartovat SQL server.