Chyba synchronizace při ukládání položek (Zapnutá synchronizace mezi eWay-CRM® a Pohodou): Outdated Pohoda database is in use.

Popis

Při ukládání položky do eWay-CRM® eWay agent zčervená a nedaří se synchronizovat. K chybě dochází v případě, že je nasazen synchronizační můstek směrem s eWay-CRM® do Pohody.

V lokálním logu je uvedeno:

Request processed with error response 'rcGeneralError'
System.InvalidOperationException: Problem executing trigger 'eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.SynchronizeCompanyChangesIntoPohodaTrigger'
---> System.InvalidOperationException: Outdated Pohoda database is in use.
v eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.Implementations.ServiceFactory.CanSynchronizeToPohoda()
v eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.Implementations.ServiceFactory.CreateImportService(String itemType)
v eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.SynchronizeCompanyChangesIntoPohodaTrigger.Execute()
v eWay.Triggers.TriggerManager.ExecuteTriggers(OutlookItem item, TriggerDefinitionsCollection triggers, OutlookItem oldItem)

v eWay.Triggers.TriggerManager.ExecuteTriggers(OutlookItem item, TriggerDefinitionsCollection triggers, OutlookItem oldItem)
v eWay.Triggers.TriggerManager.itemManager_AfterSave(OutlookItem item, OutlookItem oldItem)
v eWayWSImpala.ItemManager.SaveDataRow(DataRow row)
v eWayWSImpala.ItemManager.SaveItems(DataSet dsItems)
v eWayWSImpala.eWayWS.SaveItems(Guid SID, String ItemType, DataSet Items)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Na webové službě je potřeba zeditovat soubor xmlimport.ini ve složce Pohoda. V tomto souboru jsou tyto hodnoty:

[XML]
input_dir="C:\inetpub\wwwroot\eWay\Pohoda\Input"
response_dir="C:\inetpub\wwwroot\eWay\Pohoda\Output"
move_to="C:\inetpub\wwwroot\eWay\Pohoda\Archive"
database=12345678_2012
check_duplicity=0
format_output=1
action_after_processing=2

Zde je důležitý řádek Database, kde musí být nastavena databáze Pohody, která zastupuje aktuální účetní rok (například 12345678_2014).