Chyba synchronizace při nahrávání přijaté faktury do Pohody

Popis

Při vložení faktury do eWay-CRM® a odeslání přes workflow do Pohody, dojde k chybě synchronizace. V logu je uvedena následující chyba:

System.InvalidOperationException: Problem executing trigger 'eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.SynchronizeCartRelationChangesIntoPohodaTrigger' on item '42f4c807-d388-11e4-8281-5c514f10e851'. Details: Result is in error state. ---> eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.PohodaSynchronizationException: Result is in error state.
at eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.Implementations.ResultParser.ParsePohodaId(String content)
at eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.PohodaImportServiceBase.Import(IPohodaObject pohodaObject)
at eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.Implementations.Base.ImportOrchestratorBase`1.Import(String itemId)
at eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.ImportCartOrchestrator.Import(String itemId)
at eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.SynchronizeCartRelationChangesIntoPohodaTrigger.Execute()
at eWay.Triggers.TriggerManager.ExecuteTriggers(OutlookItem item, TriggerDefinitionsCollection triggers, OutlookItem oldItem)
--- End of inner exception stack trace ---
at eWay.Triggers.TriggerManager.ExecuteTriggers(OutlookItem item, TriggerDefinitionsCollection triggers, OutlookItem oldItem)
at eWay.Triggers.TriggerManager.itemManager_AfterSave(OutlookItem item, OutlookItem oldItem)
at eWayWSImpala.ItemManager.<>c__DisplayClass13.<SaveDataRow>b__12()
at eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(TransactionDelegate transactionCommands)
at eWayWSImpala.ItemManager.SaveDataRow(DataRow row)
at eWayWSImpala.ItemManager.SaveItems(DataSet dsItems)
at eWayWSImpala.eWayWS.SaveItems(Guid SID, String ItemType, DataSet Items)

V logu Pohody se objevuje následující chyba:

<rdc:detail>
<rdc:state>error</rdc:state>
<rdc:errno>108</rdc:errno>
<rdc:note>Neznámá hodnota</rdc:note>
<rdc:XPath>dat:dataPack/dat:dataPackItem[1]/inv:invoice/inv:invoiceHeader/inv:symVar</rdc:XPath>
</rdc:detail>

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Jedná se o chybu, která vznikla ve chvíli, kdy byl doklad synchronizován do Pohody bez toho, aby bylo vyplněno jeho jméno. Pohoda si jméno po synchronizaci přepíše podle vlastního číslování, ale před synchronizací je nutné mít doklad pojmenovaný již v eWay-CRM®.

Varianta 1: Okamžité řešení

Chybu lze napravit jednoduše smazáním přijaté faktury ze serveru, nejlépe procedurou eWaySP_DeleteCart. Po smazání faktury je možné vytvořit novou a po vyplnění jména se provede správná synchronizace.

V případě, kdy chcete data zachovat, je možné doplnit jméno faktury přes databázi (doklad je na lokální stanici již zamčený).

Varianta 2: Dlouhodobé řešení

Aby uživatelé nezapomínali na to, že je jméno dokladu potřeba vyplnit, vytvoří se workflow akce, která zkontroluje, zda je při přechodu do daného stavu pole jméno dokladu (FileAs) vyplněno.

Název dokladu je možné nastavit jako povinnou položku pro všechny doklady anebo pouze pro konkrétní typy dokladu - záleží na preferenci klienta.