Jak přejít na nový účetní rok a zajistit správnou synchronizaci

Popis

S každým koncem účetního roku v účetním programu Pohoda je potřeba uzavřít účty. V takovém případě se vytváří nová databáze pro další rok. Data jako společnosti a kontakty v adresáři nebo zboží zůstávají stejné, ale faktury a další účetní doklady jsou v novém účetním roce vytvářeny nové. Vzhledem ke změnám v Pohodě spojenými s účetní závěrkou je potřeba provést určité změny i v eWay-CRM®.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Základním předpokladem je, že máte správně nastavenou synchronizaci dat mezi eWay-CRM® a Pohoda - viz článek Základní nastavení synchronizace. Pokud v účetním programu Pohoda uzavřete účetní rok a vytvoříte nový, postupujte následovně:

  1. Přejděte do Centra pro správu eWay-CRM®.

  1. Zde kliknětě na ikonku staré administrační aplikace. (Pozn.: Stejného efektu je možné dosáhnout, pokud v prvním kroku kliknete na Centrum pro správu ve chvíli, kdy zároveň držíte klávesu SHIFT - otevře se rovnou staré Centrum pro správu.)

  1. Klikněte na sekci Pohoda, kde uvidíte podobné nastavení jako na následujícím obrázku.

  1. Důležité je pole Účetní jednotka. Pokud jste v Pohodě uzavřeli starý účetní rok a vytvořili nový, měli byste účetní jednotku pro nový rok vidět v seznam po rozkliknutí tohoto pole.

  1. Vyberte nový účetní rok. Systém se postará o změnu účetní jednotky a jednotlivá pole by se měla opět nastavit jako správně zadaná.

  1. V tuto chvíli už synchronizujete nový účetní rok s Pohodou a není potřeba nic dalšího nastavovat. Pokud jste měli zadané filtry na některých modulech, tyto filtry jsou zachovány. Neztrácíte ani faktury a další doklady z minulého roku, ty jsou nadále uchovány i v eWay-CRM®, pokud si nenastavíte filtr, který synchronizaci omezí.