Chyba: Pohoda database structure is not up to date

Popis

Nedaří se synchronizovat eWay-CRM® a v logu na lokální počítači se objevuje následující hláška:

HASH: 16FC76858D748020799301DF0E96C2BC
Synchronization failed
eWay.Core.DataInterface.StoreException: Uploading of items failed. ---> eWay.Core.DataInterface.StoreException: Cannot save items to webservice to folder 'Projects' ---> eWay.Core.WebService.eWayWebServiceException: Web service returned an error (rcGeneralError): Problem executing trigger 'eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.SynchronizeProjectChangesIntoPohodaTrigger' on item '5c6acf98-c0c6-11e4-be84-f4b7e2dcab8f'. Details: Pohoda database structure is not up to date.
  v eWay.Core.WebService.BasicItemStore.SaveItems(OutlookItem[] items)
  v eWay.Core.WSDataInterface.eWayItemStore.SaveItems(OutlookItem[] items)
  --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
  v eWay.Core.WSDataInterface.eWayItemStore.SaveItems(OutlookItem[] items)
  v eWay.Core.WebService.BasicItemStore.SaveItem(OutlookItem item)
  v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SaveLocalItemToRemoteStore(Application application, SynchronizationItem synchronizationSetting, OutlookItem localItem)
  v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(Application application, ItemVersion item, Boolean remove)
  --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
  v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(Application application, ItemVersion item, Boolean remove)
  v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.c__DisplayClass4.b__3()
  v eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(TransactionDelegate transactionCommands)
  v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTime till, Application outlookApplication)
  v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.TryUploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTime start, Application outlookApplication)
  v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItems(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, List`1 lastUploadedItems)
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Na serveru je třeba ručně spustit následující proceduru:

EXEC eWaySP_Pohoda_UpdateAllPohodaViews