Využití a typy uživatelských polí

eWay-CRM® Vám nabízí možnost nadefinovat si pro každý modul vlastní pole, které se mohou zobrazovat na kartě záznamu daného modulu v sekci uživatelských polí.

Právě tato uživatelská pole vám umožní evidovat si i velmi specifické informace pro něž standardně na kartě modulu nejsou políčka vytvořena, a to ve strukturované podobě. Po vytvoření uživatelského pole máte možnost si sloupec s hodnotami zobrazit i v hlavním seznamu modulu a výrazně si tak rozšířit možnosti pro třídění a filtrování záznamů.

Pokud byste chtěli evidovat nějaké informace, které zatím nemáte, kam v eWay-CRM® napsat, uživatelská pole jsou pro vás řešením. Máte na výběr hned z několika typů uživatelských polí:

Zaškrtávací pole Jedná se o klasické zaškrtávací pole, kterým určujete, zdali hodnota nabývá logické pravdy nebo nepravdy (např. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení)
Číselné pole Jak název napovídá, jedná se o pole s číselným formátováním. Uživatel si může nastavit specifický formát čísla (desetinné, procento, apod.).
Relace Pomocí této tohoto typu pole jste schopni vytvořit vazbu na jiné položky (z jednoho zvoleného modulu) uložené v systému. Nabídka modulů pro svázání je dána nabídkou Připojit. Jinými slovy, toto pole lze použít pro svázání pouze s takovými moduly, které najdete v nabídce Připojit. Při vyplňování tohoto pole Vám bude pomocí roletkového menu nabídnut seznam položek v modulu, který jste si při tvorbě pole vybrali (např. seznam všech kontaktů)
Seznam Pole Seznam umožňuje předdefinovat několik hodnot, ze kterých budou uživatelé při práci s položkou vybírat vhodnou hodnotu - jedná se tedy o uživatelsky definovatelný seznam. Použijete jej zejména v případě, že položka bude moci nabývat vždy pouze jediné z nabízených hodnot (např. Sentiment - Pozitivní, Neutrální, Negativní). Při vytváření tohoto pole je postup lehce odlišný od ostatních polí. Při vytváření standardně pojmenujete a vyberete typ, teprve po uložení volby tlačítkem OK, bude zobrazen dialog pro definici hodnot seznamu.
Zaškrtávací seznam Obdobně jako pole Seznam, je i pole Zaškrtávací seznam uživatelsky definovaným seznamem, kdy při používání následně uživatelé vybírají z několika předdefinovaných hodnot. Zásadní rozdíl mezi Seznamem a Zaškrtávacím seznamem je skutečnost, že u Zaškrtávacího seznamu může uživatel vybrat více hodnot, nikoli jen jednu.
Odkaz

Pole Odkaz dobře poslouží zejména v případě, kdy potřebujete evidovat k dané položce dodatečné informace v podobě hypertextových odkazů. Už nemusíte uchovávat odkazy v textové podobě v poznámce a pak je v případě potřeby složitě kopírovat do adresního řádku prohlížeče. Díky tomuto poli budete mít k dispozici klikatelný odkaz (např. Odkaz do úložiště na serveru).

Datum Pole Datum je uživatelské pole, které dovolí pomocí rozklikávacího kalendáře zadávat ve strukturované podobě veškerá dodatečná, ale přesto důležitá data, která se položky týkají. Už nikdy nebudete při filtrování položek muset řešit, že každý uživatel zapisuje datum do systému v jiném formátu.
Jednořádkový text

Tento typ uživatelského pole se používá pro evidenci textových hodnot, přičemž délka textu je omezena na 255 znaků (např. Označení složky v kartotéce)

Víceřádkový text Tento typ uživatelského pole se používá pro evidenci rozsáhlých textových hodnot, kdy zde není omezení jako v případě hodnoty Jednořádkový text. Pole je vhodné i pro skutečně rozsáhlé texty. Navíc můžete určit, jak velké se bude pole zobrazovat, počet řádků bez toho, aby bylo nutné skrolovat.