Typ pole: Odkaz

Pole typu Odkaz je určeno k tomu, abyste mohli zobrazit text, který bude odkazem (v maximálním rozsahu 255 znaků). Takové pole využijete především k tomu, abyste mohli vkládat webové odkazy nebo odkazy na soubory apod.

Vytváření pole a jeho atributy

Při vytváření pole máte několik atributů, které můžete nastavit (hodnoty uvedené v obrázku jsou pouze ukázkové):

AtributPopis
Název pole Povinné pole, které určí, jaký popisek se u pole bude zobrazovat.
Komentář Nepovinný komentář popisující, k čemu pole slouží.
Kategorie
Určíte si kategorii, pod kterou má pole spadat.
Sekce obecné Určíte, zda se má pole obrazit v sekci Obecné anebo jen v sekci Uživatelská pole.
Editační maska Popsáno pod tabulkou.
Typ odkazu

eWay-CRM® nabízí při vytváření pole následující typy:

  • Obecný - obecný formát odkazu, který nerozlišuje mezi URL, e-mailovou adresou nebo adresou k souboru.
  • E-mail - při kliknutí na hodnotu v poli se otevře program pro odeslání e-mailu s předvyplněnou adresou.
  • Soubor - je možné vybrat soubor z vašeho počítače (cesta k němu se následně v poli objeví).
  • URL - při kliknutí na hodnotu vyplněnou v poli se otevře odkaz v internetovém prohlížeči.

Dostupnost: Různé typy polí pro uživatelské pole Odkaz jsou dostupné od verze eWay-CRM® 5.2.2.

Editování masky

V případě některých vybraných typů polí je možné editovat tzv. masku, tedy způsob omezení toho, jaké hodnoty je následně možné do daného pole uživatelem zadávat. Maska je řetězcem, který určuje, jaké znaky je možné do pole zadat - je tak možné vynechat možnost zadávání čísel, písmen nebo jiných znaků. Pro více informací o podobě masky, přejděte na tento odkaz.

Masku je možné využít především pro zajištění toho, aby se v polích, kde mají být pouze čísla (např. PSČ), neobjevovala písmena, apod. Jedná se o určitou míru zajištění kontroly vyplňovaných údajů.

Maska uvedená v tomto příkladu:

(\w|[\.\-])+@(\w|[\-]+\.)*(\w|[\-]){2,63}\.[a-zA-Z]{2,4}

Určuje, že je možné do pole zadávat pouze text, který bude mít formát e-mailové adresy, tedy ve formátu "text@konkrétní_doména.koncovka".