Typ pole: Datum

Pole typu Datum je určeno k tomu, abyste mohli vybrat konkrétní datum. Takové pole využijete například k tomu, abyste viděli, kdy máte s partnerem platnou smlouvu, apod.

Vytváření pole a jeho atributy

Při vytváření pole máte několik atributů, které můžete nastavit (hodnoty uvedené v obrázku jsou pouze ukázkové):

AtributPopis
Název pole Povinné pole, které určí, jaký popisek se u pole bude zobrazovat.
Komentář Nepovinný komentář popisující, k čemu pole slouží.
Zobrazovat čas Určíte, zda chcete u datumového pole zobrazovat i čas.
Kategorie Určíte si kategorii, pod kterou má pole spadat.
Sekce obecné Určíte, zda se má pole obrazit v sekci Obecné anebo jen v sekci Uživatelská pole.