Typ pole: Zaškrtávací pole

Pole typu Zaškrtávací pole je určeno k tomu, abyste mohli zobrazit různá zaškrtávací pole. Takové pole využijete například k různým označením, k určení toho, zda je firma stále aktivní, apod.

Vytváření pole a jeho atributy

Při vytváření pole máte několik atributů, které můžete nastavit (hodnoty uvedené v obrázku jsou pouze ukázkové):

AtributPopis
Název pole Povinné pole, které určí, jaký popisek se u pole bude zobrazovat.
Komentář Nepovinný komentář popisující, k čemu pole slouží.
Kategorie Určíte si kategorii, pod kterou má pole spadat.
Sekce obecné Určíte, zda se má pole obrazit v sekci Obecné anebo jen v sekci Uživatelská pole.