Typ pole: Relace

Pole typu Relace je určeno k tomu, abyste mohli do pole vložit vazbu na některou položku z eWay-CRM®. Takové pole využijete ve chvíli, kdy potřebujete položku navázat s jinou položkou v eWay-CRM®, například u firmy chcete mít vždy vazbu na aktuální smlouvu (dokument).

Vytváření pole a jeho atributy

Při vytváření pole máte několik atributů, které můžete nastavit (hodnoty uvedené v obrázku jsou pouze ukázkové):

AtributPopis
Název pole Povinné pole, které určí, jaký popisek se u pole bude zobrazovat.
Komentář Nepovinný komentář popisující, k čemu pole slouží.
Kategorie Určíte si kategorii, pod kterou má pole spadat.
Sekce obecné Určíte, zda se má pole obrazit v sekci Obecné anebo jen v sekci Uživatelská pole.
Svázaný modul Zobrazuje se seznam modulů, s nimiž může mít daná položka vazbu - tzn. seznamy se liší podle toho, pro jaký modul pole vytváříte.