Typ pole: Jednořádkový text

Pole typu Jednořádkový text je určeno k tomu, abyste mohli zobrazit text, který bude mít maximálně 255 znaků. Takový text využijete mimo jiné k tomu, abyste si zaznamenaly stručnou informaci o položce (například právní formu, jméno, apod.).

Vytváření pole a jeho atributy

Při vytváření pole máte několik atributů, které můžete nastavit (hodnoty uvedené v obrázku jsou pouze ukázkové):

AtributPopis
Název pole Povinné pole, které určí, jaký popisek se u pole bude zobrazovat.
Komentář Nepovinný komentář popisující, k čemu pole slouží.
Kategorie
Určíte si kategorii, pod kterou má pole spadat.
Sekce obecné Určíte, zda se má pole obrazit v sekci Obecné anebo jen v sekci Uživatelská pole.
Editační maska Popsáno pod tabulkou.

Editování masky

V případě některých vybraných typů polí je možné editovat tzv. masku, tedy způsob omezení toho, jaké hodnoty je následně možné do daného pole uživatelem zadávat. Maska je řetězcem, který určuje, jaké znaky je možné do pole zadat - je tak možné vynechat možnost zadávání čísel, písmen nebo jiných znaků. Pro více informací o podobě masky, přejděte na tento odkaz.

Maska uvedená v tomto příkladu určuje, že je možné do pole následně zadávat pouze čísla od 1 do 24. Maska se skládá ze dvou částí: (1?[1-9]) a ([12][0-4]), které jsou od sebe odděleny znakem |. První část umožňuje vložení čísel v rozmezí 1-9 a 11-19. Druhá část pak umožňuje vložení čísel v rozmezí 10-14 a 20-24.

Masku je možné využít především pro zajištění toho, aby se v polích, kde mají být pouze čísla (např. PSČ), neobjevovala písmena, apod. Jedná se o určitou míru zajištění kontroly vyplňovaných údajů.