Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / eWay-CRM® Web / Popis / Základy práce se seznamem položek

Základy práce se seznamem položek

 Seznam položek je základní prostředí eWay-CRM® Web. Jeho ovládací prvky jsou popsány v tomto článku v následujících kapitolách:

  1. Prvky seznamu
  2. Menu modulů
  3. Globální vyhledávání
  4. Vytváření nové položky
  5. Správa sloupců
  6. Filtr sloupce
  7. Komplexní filtrování
  8. Seskupování položek
  9. Sumarizace hodnot v seznamu
  10. Náhled položky

Prvky seznamu

Ihned po přihlášení do eWay-CRM® Web se otevře seznam položek vybraného modulu, kde uživatel vidí všechny položky, jež má právo vidět.

Přímo v tomto seznamu pak může přecházet mezi seznamy jednotlivých modulů, vyhledávat položky, případně je filtrovat anebo určit, které sloupce chce uživatel zobrazovat. Zároveň je možné přímo v seznamu vytvářet nové položky, tedy v případě, že má uživatel právo na jejich vytváření.

Menu modulů

Menu modulů je v horní části stránky:

Pro přechod do jiného modulu stačí kliknout na jeho jméno. Vždy se otevře obdobný seznam.

Globální vyhledávání

Vyhledávání je součástí horní lišty.

Pokud zadáte vyhledávací řetězec, vždy se vyhledává ve všech zobrazených sloupcích daného modulu, pokud je nastaveno filtrování, tak pouze ve vyfiltrovaných položkách.

Vytváření nové položky

Položku je možné vytvořit rovnou po přihlášení v uvítacím okně. Více viz článek Uvítací stránka.

Pro vytváření položky zobrazeného modulu stačí kliknout na pole Nový.

Pro vytvoření položky i do jiného než zobrazeného modulu je třeba kliknout na šipku vedle pole Nový, kde se zobrazí menu položek, které lze vytvářet.

Pro více informací o vytváření položek přejděte do článku Vytváření a editace položek.

Správa sloupců

Při kliknutí na ikonku Spravovat sloupce (v pravé horní části stránky) se zobrazí seznam všech sloupců, které jsou pro daný modul dostupné. 

Zaškrtnuté sloupce jsou zobrazené v seznamu, nezaškrtnuté nikoli. Pokud chce uživatel nějaký sloupec přidat do seznamu, stačí jej zaškrtnout; pokud chce naopak nějaký odebrat, je potřeba zaškrtnutí zrušit. Pro potvrzení stačí okno se sloupci zavřít.

Přesouvání sloupců

Sloupce je jednoduše možné přesouvat tak, aby vám vyhovovalo jejich pořadí. Stačí kliknout na hlavičku sloupce a tlačítko myši podržet, následně pak sloupec přesunout na pozici, kde ho chce uživatel mít.

Řazení položek

Řazení položek je možné jednoduše kliknutím na hlavičku sloupce, podle něhož chcete řadit.

 

První kliknutí nastaví vzestupné řazení podle daného sloupce, druhé kliknutí pak řazení sestupné.

Filtr sloupce

Filtrovat je možné podle jakéhokoli sloupce, který je právě v seznamu zobrazený, stačí kliknout do řádky filtru a zadat konkrétní řetězec, podle něhož chcete filtrovat.

Pokud vám nevyhovuje operátor vybraný pro filtrování, stačí kliknout na ikonu operátoru vedle filtrovacího pole a operátor si změnit.

Pokud filtrování nepoužíváte a řádka se vám zdá zbytečná, můžete ji skrýt kliknutím na ikonu tří teček a vybrat Skrýt filtr sloupců.

Obdobným způsobem je pak možné panel pro rychlé filtrování opět vrátit - kliknutím na Zobrazit filtr sloupců.

Komplexní filtrování

Pro komplexní filtrování je potřeba kliknout na ikonku trychtýře a vybrat Upravit filtr.

Spustí se editor filtru, kde můžete vytvářet podmínky pro filtrování, a to podmínky komplexní.

Například, pokud chcete vytvořit podmínku, kdy se v seznamu projektů zobrazí pouze aktivní projekty, které mají konkrétního projektového manažera, bude podmínka vypadat následovně:

Pokud chcete všechny filtry v daném seznamu zrušit, stačí pak kliknout na ikonku trychtýře a vybrat Vymazat filtry.

Seskupování položek

Ikonu seskupování naleznete v pravé horní části stránky.

Po kliknutí na ikonu se zobrazí seznam polí, podle kterých je možné seskupovat. Stačí zaškrtnout jedno či více polí, jež chcete pro seskupování použít.

Po vybrání a zavření seznamu vidíte seznam seskupený podle vámi zvoleného kritéria:

Zrušení seskupování

Zrušit seskupení můžete opět přes ikonu seskupení, kdy jen odškrtnete pole, podle něhož je aktuálně seskupováno. Ale stačí i pravým tlačítkem kliknout na jméno sloupce, který je k seskupení použit a vybrat možnost Zrušit seskupení.

Seskupování pomocí panelu Seskupit podle

Panel Seskupit podle zobrazíte kliknutím na ikonu tří teček v pravé horní části stránky a kliknutím na možnost Zobrazit panel Seskupit podle.

Po kliknutí na možnost se zobrazí v horní části seznamu nový panel, do něhož stačí přesouvat myší jména sloupců:

V panelu přehledně vidíte, podle jakých polí je seskupováno:

V případě, že budete chtít panel skrýt, stačí znovu kliknout na ikonu tří teček v pravé horní části stránky a vybrat možnost Skrýt panel Seskupit podle.

Sumarizace hodnot v seznamu

Sumarizují se pouze hodnoty v číselných sloupcích. K sumarizaci dochází automaticky (viz Sumarizační řádky v eWay-CRM Outlook), v případě, že používáte seskupení, sumarizují se i hodnoty pro jednotlivé skupiny:

V případě, že chcete změnit typ sumarizace, stačí kliknout pravým tlačítkem na sumarizační hodnotu dole na seznamu a vybrat jiný typ sumarizace.

Náhled položky

Při kliknutí na položku v seznamu se objeví její náhled, kde uživatel vidí všechny hodnoty, které jsou na položce vyplněné.

Případně můžete překliknout na záložku HUB, kde máte základní přehled o úkolech, událostech, denících, docházkách, e-mailech a dokumentech, jež jsou s položkou spojené. Položky v HUBu jsou řazeny sestupně pole data. Pokud má HUB mnoho položek, můžete využít i vyhledávání.

Pokud panel náhledu nepoužíváte, můžete jej skrýt kliknutím na ikonu tří teček a vybrat Skrýt panel náhledu.

Obdobným způsobem je pak možné panel náhledu opět vrátit - kliknutím na Zobrazit panel náhledu.

Ovládací prvky náhledu

Z náhledu můžete položku editovat kliknutím na ikonu tužky anebo náhled vypnout kliknutím na křížek.