Základy práce se seznamem položek

 Seznam položek je základní prostředí eWay-CRM Online. Jeho ovládací prvky jsou popsány v tomto článku v následujících kapitolách:

 1. Prvky seznamu
 2. Menu modulů
 3. Globální vyhledávání
 4. Vytváření nové položky
 5. Druhy zobrazení seznamu
 6. Vlastní pohledy
 7. Správa sloupců
 8. Výběr sloupců
 9. Automatické filtrování
 10. Komplexní filtrování
 11. Seskupování položek
 12. Sumarizace hodnot v seznamu
 13. Náhled položky

Prvky seznamu

Po přechodu do webového přístupu eWay-CRM Online se otevře seznam položek vybraného modulu, kde uživatel vidí všechny položky, jež má právo vidět.

Přímo v tomto seznamu pak může přecházet mezi seznamy jednotlivých modulů, vyhledávat položky, případně je filtrovat anebo určit, které sloupce chce uživatel zobrazovat. Zároveň je možné přímo v seznamu vytvářet nové položky, tedy v případě, že má uživatel právo na jejich vytváření.

Menu modulů

Menu modulů je v horní části stránky:

Pro přechod do jiného modulu stačí kliknout na jeho jméno. Vždy se otevře obdobný seznam.

Globální vyhledávání

Vyhledávání je součástí horní lišty.

Pokud zadáte vyhledávací řetězec, vždy se vyhledává ve všech zobrazených sloupcích daného modulu, pokud je nastaveno filtrování, tak pouze ve vyfiltrovaných položkách.

Vytváření nové položky

Položku je možné vytvořit rovnou po přihlášení v uvítacím okně. Více viz článek Uvítací stránka.

Pro vytváření položky zobrazeného modulu stačí kliknout na pole Nový.

Pro vytvoření položky i do jiného než zobrazeného modulu je třeba kliknout na šipku vedle pole Nový, kde se zobrazí menu položek, které lze vytvářet.

Pro více informací o vytváření položek přejděte do článku Vytváření a editace položek.

Druhy zobrazení seznamu

V eWay-CRM Online máte následující možnosti, jak seznam zobrazit:

 • Kanban
 • Seznam
 • Kompaktní seznam

Zobrazení snadno přepnete přímo na liště:

Anebo při kliknutí na tlačítko Pohledy:

Následující popisy v článku se věnují zobrazení typu Seznam, které lze aplikovat i pro zobrazení Kompaktní seznam. Pro práci se zobrazení Kanban přejděte do tohoto článku.

Vlastní pohledy

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 7.6.0.

Jak jste zvyklí ze eWay-CRM Desktop, i eWay-CRM Online vám dovoluje používat vámi uložené uživatelské pohledy. Uživatelské pohledy zobrazíte kliknutím na tlačítko Pohledy v pravém horním rohu.

Zde vidíte všechny pohledy, které jsou pro daný modul dostupné - výchozí pohled, vaše vlastní pohledy (vidíte jen vy) a sdílené pohledy (vidí všichni uživatelé). Stačí kliknout na pohled, který chcete mít aktivní - aktivní pohled je vždy označený zaškrtnutím (pokud je zde znak hvězdičky - * - znamená to, že se jedná o uložený pohled, který jste si v eWay-CRM Online upravili).

V současné verzi nelze v eWay-CRM Online pohledy ukládat.

Pokud kliknete na tlačítko Pohledy, máte zde položku Upravit pohled, pod níž se skrývají následující možnosti:

Správa sloupců

Správa sloupců je intuitivní a co nejvíce podobná té, na níž jste zvyklí z eWay-CRM Desktop. Sloupce tedy můžete přesouvat, kliknutím řadit a pravým kliknutím na jméno sloupce se objeví kontextové menu, kde máte různé možnosti práce se seznamem.

V menu máte následující možnosti:

Výběr sloupců

Při kliknutí pravým tlačítkem na jméno jakéhokoli sloupce můžete v kontextovém menu vybrat Výběr sloupců. Zobrazí se seznam všech sloupců, které jsou pro daný modul dostupné. 

Zaškrtnuté sloupce jsou zobrazené v seznamu, nezaškrtnuté nikoli. Pokud chce uživatel nějaký sloupec přidat do seznamu, stačí jej zaškrtnout, nebo ho můžete rovnou přenést do seznamu kliknutím a tažením; pokud chce naopak nějaký odebrat, je potřeba zaškrtnutí zrušit. Pro potvrzení stačí okno se sloupci zavřít.

Přesouvání sloupců

Sloupce je jednoduše možné přesouvat tak, aby vám vyhovovalo jejich pořadí. Stačí kliknout na hlavičku sloupce a tlačítko myši podržet, následně pak sloupec přesunout na pozici, kde ho chce uživatel mít.

Řazení položek

Řazení položek je možné jednoduše kliknutím na hlavičku sloupce, podle něhož chcete řadit.

 

První kliknutí nastaví vzestupné řazení podle daného sloupce, druhé kliknutí pak řazení sestupné.

Stejně tak můžete řadit i kliknutí pravým tlačítkem na daný sloupec a výběrem možnosti Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně.

Automatické filtrování

Automatické filtrování zobrazíte tak, že kliknete pravým tlačítkem na název jakéhokoli sloupce a pak vyberete možnost Zobrazit řádek automatického filtru.

Filtrovat je možné podle jakéhokoli sloupce, který je právě v seznamu zobrazený, stačí kliknout do řádky filtru a zadat konkrétní řetězec, podle něhož chcete filtrovat.

Pokud vám nevyhovuje operátor vybraný pro filtrování, stačí kliknout na ikonu operátoru vedle filtrovacího pole a operátor si změnit.

Pokud filtrování nepoužíváte a řádka se vám zdá zbytečná, můžete ji skrýt pravým kliknutím na název jakéhokoli sloupce a vybrat Skrýt řádek automatického filtru.

Komplexní filtrování

Klikněte pravým tlačítkem na jakýkoli název sloupce a vyberte možnost Editor filtru.

Spustí se editor filtru, kde můžete vytvářet podmínky pro filtrování, a to podmínky komplexní.

Například, pokud chcete vytvořit podmínku, kdy se v seznamu projektů zobrazí pouze aktivní projekty, které mají konkrétního projektového manažera, bude podmínka vypadat následovně:

Pokud chcete všechny filtry v daném seznamu zrušit, stačí pak kliknout na Smazat v pravé dolní části okna. Pokud chcete daný filtr jen zrušit, nikoli smazat, odškrtněte jej v pravé dolní části okna.

Seskupování položek

Klikněte pravým tlačítkem na jakýkoli název sloupce a vyberte možnost Seskupit podle tohoto sloupce.

Následně vidíte seznam seskupený podle vámi zvoleného kritéria:

Zrušení seskupování

Zrušit seskupení můžete také jednoduše kliknutím pravým tlačítkem na jméno sloupce, podle něhož se seskupuje - na výběr máte Zrušit seskupení a Zrušit všechna seskupení, které je určeno pro případ, kdy seskupujete podle vícero sloupců.

Seskupování pomocí panelu Seskupit podle

Klikněte pravým tlačítkem na jakýkoli název sloupce a vyberte možnost Zobrazit panel Seskupit podle.

Po kliknutí na možnost se zobrazí v horní části seznamu nový panel, do něhož stačí přesouvat myší jména sloupců:

V panelu přehledně vidíte, podle jakých polí je seskupováno:

V případě, že budete chtít panel skrýt, stačí znovu kliknout pravým tlačítkem na jméno některého sloupce nebo přímo na panel Seskupit podle a vybrat možnost Skrýt panel Seskupit podle.

Sumarizace hodnot v seznamu

Sumarizují se pouze hodnoty v číselných sloupcích. K sumarizaci dochází automaticky (viz Sumarizační řádky v eWay-CRM Outlook), v případě, že používáte seskupení, sumarizují se i hodnoty pro jednotlivé skupiny:

V případě, že chcete změnit typ sumarizace, stačí kliknout pravým tlačítkem na sumarizační hodnotu dole na seznamu a vybrat jiný typ sumarizace.

Náhled položky

Při kliknutí na položku v seznamu se objeví její náhled, kde uživatel vidí všechny hodnoty, které jsou na položce vyplněné.

Případně můžete překliknout na záložku HUB, kde máte základní přehled o úkolech, událostech, denících, docházkách, e-mailech a dokumentech, jež jsou s položkou spojené. Položky v HUBu jsou řazeny sestupně pole data. Pokud má HUB mnoho položek, můžete využít i vyhledávání.

Pokud panel náhledu nepoužíváte, můžete jej skrýt kliknutím pravým tlačítkem na jméno jakéhokoli sloupce a vybrat Skrýt panel náhledu.

Obdobným způsobem je pak možné panel náhledu opět vrátit - kliknutím na Zobrazit panel náhledu.

Stejného výsledku dosáhnete, pokud kliknete na ikonku tří teček v horním panelu:

Ovládací prvky náhledu

Z náhledu můžete položku editovat kliknutím na ikonu z jména položky anebo náhled vypnout kliknutím na křížek.