E-maily se neukládají do eWay-CRM®

Popis

Článek sdružuje jednotlivé problémy, které mohou vzniknout ve chvíli, kdy má uživatel sledované e-maily, které se automaticky ukládají do eWay-CRM®. Níže jsou uvedeny případy, kdy tato funkcionalita nepracuje správně a jejich řešení:

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Odeslané e-maily se automaticky neukládají do eWay-CRM® i přesto, že je automatické sledování zapnuté a eWay-CRM® se při odesílání e-mailu ptá na nadřazenou položku

V eWay-CRM® je nastaveno automatické sledování odchozí pošty a i přesto, že se vše tváří normálně (eWay-CRM® se při odesílání e-mailu ptá na nadřazenou položku), odeslaný e-mail nakonec v eWay-CRM® uložený není. Řešení najdete v článku Odeslané e-maily se automaticky neukládají do eWay-CRM® i přesto, že je automatické sledování zapnuté a eWay-CRM® se při odesílání e-mailu ptá na nadřazenou položku.

Nefunguje sledování e-mailů i přesto, že v nastavení eWay-CRM® je zapnuté

Při odesílání e-mailu se eWay-CRM® sice zeptá, jestli uživatel chce e-mail uložit do eWay-CRM®, ale ať klikne na cokoliv, e-mail se do eWay-CRM® neuloží. K chybě dochází v případě používání Microsoft Exchange s režimem mezipaměti (Cached Mode). Řešení najdete  v článku Nefunguje sledování e-mailů i přesto, že v nastavení eWay-CRM® je zapnuté.

Po instalaci eWay-CRM® se odeslaný e-mail vrací do doručené pošty

Ve chvíli, kdy nainstalujete eWay-CRM® do Microsoft Outlooku, dochází k tomu, že se odeslané zprávy vracejí do vaší složky pro doručenou poštu. Problém je spojen s používáním Microsoft Exchange. Řešení najdete v článku Po instalaci eWay-CRM® se odeslaný e-mail vrací do doručené pošty.

Některé e-maily zůstávají nezpracované ve složce eWay-CRM® v Odeslané poště

Uživatel používá schránku v Microsoft Exchange Cached Mode a dochází k tomu, že se některé e-maily nezpracují a neuloží se do eWay-CRM®, i když to uživatel podle nastavení očekává. Řešení najdete v článku Některé e-maily zůstávají nezpracované ve složce eWay-CRM® v Odeslané poště.

Sledovaný e-mail se nesváže s kontaktem

Uživatel má vynucené sledování e-mailů. E-mail se uloží do eWay-CRM®, ale není svázaný s kontaktem.

Problém může být v tom, že uživatel dává sám sebe ručně do skryté kopie. eWay-CRM® tento e-mail na Microsoft Exchange nemůže sledovat, protože by byl uživateli smazán.

Microsoft Outlook 2003 vykazuje chybu při sledování e-mailů

V MS Outlook 2003 byl poslán e-mail a k němu přiřazena nadřazená položka a kategorie. I když měl být e-mail sledován, ve skutečnosti sledován nebyl a nedošlo k jeho uložení. Řešení najdete v článku Microsoft Outlook 2003 vykazuje chybu při sledování e-mailů.

Chyba sledování e-mailu při odesílání e-mailu vlivem automaticky ukládaných adres

Při odesílání e-mailu se objeví chyba:

System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004010F): Error in IAddrBook::OpenEntry(PR_RECIPIENT_ENTRYID): MAPI_E_NOT_FOUND

Chyba je způsobena špatně uloženými automaticky vkládanými e-mailovými adresami. Řešení najdete v článku Chyba sledování e-mailu při odesílání e-mailu.

V Microsoft Outlook 2013 se k odeslaným e-mailům neukládá nadřazená položka, pokud je mailbox typu IMAP

V případě, že máte nastavené sledování odeslaných e-mailů a vyberete při odeslání nadřazenou položku, i přesto se položka po odeslání nenastaví. Platí pouze v případě, že je schránka namapovaná prostřednictvím IMAP. Řešení najdete v článku V Microsoft Outlook 2013 se k odeslaným e-mailům neukládá nadřazená položka, pokud je mailbox typu IMAP.