MS Outlook 2003 vykazuje chybu při sledování e-mailů

Popis

V MS Outlook 2003 byl poslán e-mail a k němu přiřazena nadřazená položka a kategorie. I když měl být e-mail sledován, ve skutečnosti sledován nebyl a nedošlo k jeho uložení.

V logu se objevuje následující varování:

HASH: 95B1FA8C58AAFA0B86587138D2396B81
Unable to get item
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8C54010F): Zadanou zprávu nelze najít.
   at Microsoft.Office.Interop.Outlook.NameSpaceClass.GetItemFromID(String EntryIDItem, Object EntryIDStore)
   at eWay.Core.OutlookAccess.Application.GetItemByEntryId(String entryId, String storeId) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Application.cs:line 1326
   at eWay.Core.OutlookAccess.Application.GetItemByDescription(OutlookItemDescriptor descriptor) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Application.cs:line 1350

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Jedná se o specifický problém, který je spojen s pravidly, jež jsou nad poštou nastavena. Stačí proto spustit MS Outlook s následujícím parametrem:

OUTLOOK.EXE /cleanrules