Odeslané e-maily se automaticky neukládají do eWay-CRM® i přesto, že je automatické sledování zapnuté a eWay-CRM® se při odesílání e-mailu ptá na nadřazenou položku

Popis

V eWay-CRM® je nastaveno automatické sledování odchozí pošty a i přesto, že se vše tváří normálně (eWay-CRM® se při odesílání e-mailu ptá na nadřazenou položku), odeslaný e-mail nakonec v eWay-CRM® uložený není.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Zkontrolujte, jestli je profil MS Outlooku nastaven na Cached mode nebo Exchange online: Ovládací panely > Pošta > Zobrazit profily. Zde vybrat MS Outlook profil, na kterém se objevuje chyba. Obvykle zde bude jediný profil s názvem "Outlook".

Přes tlačítko Vlastnosti a následně Datové soubory zobrazte seznam datových souborů. Vyberte používaný a otevřete jeho nastavení tlačítkem Nastavení.

Na otevřeném dialogu zkontrolujte na kartě Upřesnit položku Nastaveni režimu serveru Exchange s mezipamětí. Pokud není položka Použit režim serveru Exchange s mezipamětí vybrána, zaškrtněte ji.

Toto nastavení je však nutné konzultovat s IT oddělením vaší společnosti. Pokud například běží MS Outlook na terminálu, který je zároveň také Exchange serverem, mělo by nastavení zůstat neaktivní. Problém pak bude nejspíše někde jinde.