Chyba sledování e-mailu při odesílání e-mailu

Popis

Při odesílání e-mailu se objeví jedna z následujících chyb:

Hash: 1D0368F0FC9A3AC1FD129142A384A70B
Message: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004010F): Error in IAddrBook::OpenEntry(PR_RECIPIENT_ENTRYID): MAPI_E_NOT_FOUND

at eWay.Core.OutlookAccess.Extensions.RDORecipientExtensions.GetAddressEntry(RDORecipient recipient)
at eWay.Core.OutlookAccess.AddressItem.TryGetAddressItem(RDORecipient recipient, AddressItem& addressItem)
at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.GetRecipientsAddressItems(Int32 recipientType)
at eWay.Core.OutlookAccess.MailItem.GetRecipientsEmailAddresses(Int32 recipientType)
at eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.IsUserEmailInRecipients(MailItem mail)
at eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.TrackSentMail(MailItem mailItem)
at eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.OutlookApplication_ItemSend(Object item, Boolean& cancel)
TargetSite: Redemption.RDOAddressEntry GetAddressEntry(Redemption.RDORecipient)
Source: Redemption.RDORecipient
StackTrace:
at eWay.Core.OutlookAccess.Extensions.RDORecipientExtensions.GetAddressEntry(RDORecipient recipient)
at eWay.Core.OutlookAccess.AddressItem.TryGetAddressItem(RDORecipient recipient, AddressItem& addressItem)
at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.GetRecipientsAddressItems(Int32 recipientType)
at eWay.Core.OutlookAccess.MailItem.GetRecipientsEmailAddresses(Int32 recipientType)
at eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.IsUserEmailInRecipients(MailItem mail)
at eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.TrackSentMail(MailItem mailItem)
at eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.OutlookApplication_ItemSend(Object item, Boolean& cancel)
Hash: 79923E102A01E9048EFD0AB0CE6D1013
Message: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004010F): Error in IAddrBook::OpenEntry(PR_RECIPIENT_ENTRYID): MAPI_E_NOT_FOUND

v Redemption.IRDORecipient.get_AddressEntry()
v eWay.Core.OutlookAccess.Extensions.RDORecipientExtensions.GetAddressEntry(RDORecipient recipient)
v eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.GetRecipientsAddressItems(Int32 recipientType)
v eWay.Core.OutlookAccess.MailItem.GetRecipientsEmailAddresses(Int32 recipientType)
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.IsUserEmailInRecipients(MailItem mail)
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.TrackSentMail(MailItem mailItem)
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.OutlookApplication_ItemSend(Object item, Boolean& cancel)
TargetSite: Redemption.RDOAddressEntry get_AddressEntry()
Source: Redemption.RDORecipient
StackTrace:
v Redemption.IRDORecipient.get_AddressEntry()
v eWay.Core.OutlookAccess.Extensions.RDORecipientExtensions.GetAddressEntry(RDORecipient recipient)
v eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.GetRecipientsAddressItems(Int32 recipientType)
v eWay.Core.OutlookAccess.MailItem.GetRecipientsEmailAddresses(Int32 recipientType)
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.IsUserEmailInRecipients(MailItem mail)
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.TrackSentMail(MailItem mailItem)
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.OutlookApplication_ItemSend(Object item, Boolean& cancel)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Návod na to, jak promazat automaticky ukládané e-mailové adresy v Microsoft Outlooku najdete v článku Jak vyprázdnit seznam automatického dokončování adres (cache) v Microsoft Outlook.