Některé e-maily zůstávají nezpracované ve složce eWay-CRM® v Odeslané poště

Popis

Uživatel používá schránku v Microsoft Exchange Cached Mode a dochází k tomu, že se některé e-maily nezpracují a neuloží se do eWay-CRM®, i když to uživatel podle nastavení očekává.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Mechanismus sledování pošty v Microsoft Exchange při zapnutém Cached Mode funguje takto:

  1. Odešle se e-mail (do skryté kopie eWay-CRM® dodá adresu aktuálního uživatele).
  2. E-mail se objeví v Odeslané poště.
  3. Po nějaké době přijde e-mail (díky skryté kopii), pravidlo ho zpracuje a přesune do složky eWay-CRM.
  4. Složka eWay-CRM v Odeslané poště bude mít chvíli jednu nepřečtenou zprávu, ale po chvíli zpráva zmizí.
  5. Poté je e-mail v Odeslané poště zobrazen jako uložený v eWay-CRM.

Pro vyřešení problému se ujistěte, že nemáte aktivní funkci, která je uvedena v následujícím obrázku (Soubor > Možnosti > Pošta).

V případě, že se u vás projevuje popsaná chyba a funkce Při odpovídání na zprávu, která není ve složce Doručená pošta, ukládat odpověď do stejné složky je zapnutá, tuto funkci vypněte.

Chyba může být také dána tím, že uživatel přesune poštu z Odeslané pošty. E-maily je třeba přesouvat až ve chvíli, kdy se u nich po otevření objevuje zamáčknuté tlačítko Uložit do eWay-CRM.