Popis a využití modulu Zboží

Modul slouží jako jakýsi katalog nabízených produktů a služeb. Uživatelé mají možnost si zde vytvořit seznam včetně popisků a cen nebo si jej synchronizovat s Pohodou. eWay-CRM® není ERP systém, takže funkce pro řízení skladů zde implementovány nejsou.

Své využití modul nachází především v kombinaci s doklady, kdy nabízí obchodníkům možnost rychle vytvářet nabídky i z terénu (přímým vkládání zboží do dokladu a exportem do předpřipravené šablony Wordu). Dále (při správném vystavování faktur) lze spatřit přínos i v podobě reportingu - jsme schopni vyhodnocovat, které produkty / služby se prodávají nejvíce či co odebírá konkrétní zákazník.

Seznam zboží

Kliknutím na tlačítko Zboží na nástrojové liště eWay-CRM® zobrazíte seznam položek zboží uložených v systému.

Přejete-li si upravit základní pohled na seznam položek a zobrazit ta data, která vás zajímají, prostudujte si kategorii Hlavní seznam, kde naleznete i další obecné informace o práci s položkami hlavního seznamu.

Ve výpisu seznamu zboží vidíte základní informace, které chcete o zboží zobrazovat a které jste do systému zadali, pro podrobnější informace je třeba zboží dvojitým kliknutím otevřít.

Správa zboží

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete: 

  • Vytvořit nové zboží - Podrobný postup vytváření položek naleznete v kapitole Vytvoření nového záznamu.
  • Editovat existující záznamy zboží - Podrobný popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
  • Odstranit záznam - Způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu. 

Karta zboží

Dvojím kliknutím na vybrané zboží ze seznamu zobrazíte okno pro editaci záznamu.

Kód Váš interní kód, který ke zboží přiřadíte. Je vhodné volit takovou formu číslování, která bude přehledná i v rámci většího počtu položek - například chronologické číslování, apod. Kód může mít maximálně 64 znaků, pokud bude delší, při uložení dojde k automatickému zkrácení textu.
Název Jednoduchý název pro snadnou orientaci v jednotlivých položkách zboží - kód většinou není všeříkající.
Popis Přesnější popis toho, o jaké zboží se jedná.
Členění Můžete členit zboží například podle toho, v jakém je skladu, pokud máte skladů víc, apod.
Měrná jednotka V jakých měrných jednotkách je zboží evidováno - například kusy, kilogramy, apod.
Ceníková cena Cena, za kterou chcete zboží prodávat. Pomocí záložky Ceník (viz. níže) lze pro jednotlivé odběratele stanovit individuální slevy daného produktu/služby.
Nákupní cena Cena, za kterou bylo zboží původně nakoupeno. Mělo by se jednat o cenu bez DPH.
Sazba DPH Určíte specifickou sazbu DPH a zda má být součástí ceny, či nikoli. Zboží se bude s touto sazbou vkládat do dokladů. V případě, že budete zboží do dokladu vkládat textově, můžete využít nastavení Výchozí DPH u položek zboží.
Množství na skladě Konkrétní množství, které na skladě máte.
Nadřazené zboží

Zboží může být podřazeno určitému jinému zboží, například pro lepší organizování.

V případě vytváření vazeb mezi zbožím je možné využít nastavení pro převádění dokumentace - Kopírovat dokumentaci z nadřazených položek zboží na podřízené.

Pole obrázku

Ke zboží si můžete vložit jeho obrázek, což zjednoduší identifikaci zboží.

Poznámka

Text, který k danému zboží chcete připojit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.

Záložka Ceník

Modul Zboží obsahuje specifickou záložku, která se nazývá Ceník. Tuto záložku má také modul Společnosti. Jedná se o kompletní přehled cen daného zboží pro jednotlivé společnosti, kdy tyto ceny je možné měnit, a to prostřednictvím různých slev anebo stanovením konkrétní ceny pro vybranou společnost. Více o modulu Ceník a jeho použití najdete v článku Popis a využití modulu Ceník.

Záložka Položky

Je pouze pro čtení. Aktuálně je používána hlavně při synchronizaci s účetním systémem Pohoda. Tato záložka není propojená s polem Nadřazené zboží a není možné v této záložce manuálně zboží přidávat.

Záložky Společnosti, Projekty a Příležitosti

Modul Zboží má specifické záložky Společnosti, Projekty a Příležitosti, jejichž význam se liší od  záložek v ostatních modulech. Smyslem těchto záložek Společnosti, Projekty a Příležitosti na kartě Zboží je ukázat, jakým společnostem a v jakých projektech či příležitostech bylo zboží prodáváno nebo nabízeno. V názvu záložek tak jsou sice Společnosti (respektive projekty nebo příležitosti), ale ve skutečnosti se jedná o doklady, které obsahují zboží, jehož detail právě prohlížíte. Dvojitým kliknutím se tento doklad otevře. Máte tak přehled například o tom, jaké společnosti nakupují dané zboží nejvíce.

V rámci těchto 3 záložek je možné v seznamech zobrazovat i sloupce z příslušných modulů, tedy například z dokladů a zároveň ze společností. Je pak možné řadit a filtrovat záznamy podle širokého spektra kritérií.