Kopírovat dokumentaci z nadřazených položek zboží na podřízené

Nastavení Kopírovat dokumentaci z nadřazených položek zboží na podřízené umožňuje, aby se existující vazba mezi nadřazeným zbožím a dokumentem, deníkem nebo e-mailem přenášela i na nové zboží, které je pod toto zboží podřazené. Zajišťuje se tak, aby zboží, která mezi sebou mají nadřazený vztah, měla k dispozici stejnou dokumentaci a pro nové podřazené zboží nebylo nutné vytvářet dokumentaci znovu, respektive ji manuálně přiřazovat.

Dvojím kliknutím na položku Kopírovat dokumentaci z nadřazených položek zboží na podřízené v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, bude se vazba mezi nadřazeným zbožím a dokumentem, deníkem nebo e-mailem vytvářet i pro podřazené zboží.

Je-li pole nezaškrtnuto, vazba se převádět na podřazené zboží nebude.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.